Skip to content Skip to footer

Türkçe ve Türk Kültürüne Uluslararası Katkı Ödülleri

“Yunus Emre ve Türkçe Yılı” etkinlikleri kapsamında  “Türkçe ve Türk Kültürüne Uluslararası Katkı Ödülleri” verilecek. Yunus Emre Enstitüsü ödüller vasıtasıyla Türk kültürünü ve Türkçeyi dünyaya tanıtan kişi, kurum ve kuruluşları ve bu amaca hizmet eden evrensel kıymete sahip eserleri dünya kamuoyunun gündemine getirecek.

Türk dili, kültürü ve medeniyetinin temel yapı taşlarından birisi olan Yunus Emre’nin vefatının 700. yılı hasebiyle UNESCO tarafından anma ve kutlama yıl dönümleri arasına alınan Yunus Emre Yılı vasıtasıyla Yunus Emre Enstitüsü Türk kültürünü ve Türkçeyi dünyaya tanıtan kişileri ve eserleri ödüllendiriyor. Şiirleriyle insan ve doğa sevgisi, hoşgörü, kardeşlik ve barış kavramlarını en duru Türkçe ile işleyen Yunus Emre’nin evrensel bir değer olduğunu her fırsatta vurgulayan Enstitü, yeni bir ödül organizasyonuna imza atıyor.

Yunus Emre Enstitüsü, düzenlediği “Türkçe ve Türk Kültürüne Uluslararası Katkı Ödülleri” organizasyonu ile şiirleriyle din, dil ve ırk ayrımı gözetmeksizin bütün insanlığa seslenen Yunus Emre’nin adını tüm dünyaya duyurmayı amaçlıyor.

YETMİŞ İKİ MİLLETE BİR GÖZ İLE BAKMAK

“Yetmiş iki millete bir göz ile bakmak” ilkesi ve gelenekten devraldığı hikmetle insanları ortak değerler etrafında birleştirerek çağını aşan Yunus Emre’nin dünya beşeriyetine ortak bir değer olarak takdim edilmesi maksadıyla Cumhurbaşkanlığı tarafından 2021 yılı “Bizim Yunus Yılı” olarak anılmıştı. Tüm zamanlara ve mekânlara hitap eden bir şair olmayı başaran Yunus Emre’nin mirası olan Türkçenin öneminin vurgulanması, medeniyet dili kimliğiyle bilinçli ve doğru kullanımının sağlanması amacıyla “Dünya Dili Türkçe” adıyla yurt genelinde ve yurt dışında yürütülen kampanya tüm hızıyla devam ediyor. Bu kampanya kapsamında Yunus Emre Enstitüsü de Türkçe ve Türk Kültürüne Uluslararası Katkı Ödülleri vasıtasıyla Türk milletine ait değerleri Türkçeyle tanıtmayı şiar edinmiş kişi, kurum ve kuruluşları ve gün yüzüne çıkarılmayı bekleyen nitelikli eserleri dünya kamuoyuyla paylaşmayı hedefliyor.

TÜRKÇEYLE TÜM DÜNYADA DOSTLUK BAĞLARI GÜÇLENDİRİLECEK

Türkçe ve Türk Kültürüne Uluslararası Katkı Ödülleri dünyanın herhangi bir yerinde Türkçe ve Türk kültürüne hizmet amacıyla yapılan çalışmalardan haberdar olmak ve bunları uluslararası alanda tanıtmak; gelecekte de benzer çalışmaların yapılmasını teşvik etmeyi amaçlıyor. Ödül organizasyonu Türkçe ve Türk kültürü vasıtasıyla insanlar, toplumlar ve ülkeler arasında dostluk bağı kurmak ve geliştirmek ve tarih boyunca dünyanın dört bir yanına dostluk eli uzatan Türklere ait değerleri uluslararası alanda tanıtmayı hedefliyor. Bu organizasyonla Türkçe bilincini yaşatmak için çaba gösteren insanların hikâyelerini kamuoyu ile paylaşarak rol modeller oluşturmayı amaçlayan Enstitü Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesine katkı sağlayacak projeler yapılmasını planlıyor. Ödül organizasyonun hedeflerinin arasında YEE’nin faaliyetlerinin ulusal ve uluslararası düzeyde tanınırlığını artırmak ve gelecek nesillerin hoşgörü ve barış dili olan Türkçeyle ve bu dilde verilen eserlerle tanışmasını sağlamak da yer alıyor.

ÖDÜLLER İÇİN DEĞERLENDİRİLMEYE ALINACAK ESERLER VE FAALİYETLER

Türkçe ve Türk Kültürüne Uluslararası Katkı Ödülleri kapsamında değerlendirmeye alınacak eserler ve faaliyet türleri Türk dili, edebiyatı, tarihi, kültürü, sanatı ve düşüncesi sahasında bilimsel yayınlar, telif eserler, çeviri eserler, sanat eserleri, dijital ortamda üretilmiş ürün ve faaliyetler ve farkındalık oluşturmaya yönelik özgün faaliyetleri içeriyor.

ADAY KATEGORİLERİ

Yunus Emre Enstitüsü Türk Kültür Merkezleri ve yurt dışı temsilcilikleri ile dünyanın herhangi bir yerinde Türkçe ve Türk kültürüne dair çalışmalara tanıklık eden kurum ve kuruluşlar, söz konusu ödüller için aday gösterebilir. Türkçe ve Türk kültürüyle ilgili çalışması bulunan kişi, kurum ve kuruluşlar ödüller için aday olabilir.

ÖDÜLLER

Yapılan başvurular neticesinde Türkçe ve Türk kültürüne katkı çerçevesinde ürettikleri eserler veya yaptıkları faaliyetler dolayısıyla değerlendirmeye alınan ve Değerlendirme Kurulu tarafından belirlenerek ödülleri almaya hak kazanan kişi, kurum ve kuruluşlar arasında 70.000 USD (yetmiş bin Amerikan doları) eserlerinin veya faaliyetlerinin niteliği kapsamında paylaştırılacaktır.

ÖDÜL TAKVİMİ

Başvuru Tarihleri: 1 Temmuz-15 Ekim 2021
Ön Değerlendirme: 16 Ekim-30 Ekim 2021
Ödül Sahiplerinin Belirlenmesi: 1-5 Kasım 2021
Sonuçların İlanı ve Ödül Töreni: 15 Kasım 2021

Ödüllerin şartnamesi için lütfen aşağıdaki bağlantıya tıklayınız. Ödüller için aday öneri formu daha sonra Enstitümüz internet sitesinden ilan edilecektir.

Şartname Başvuru Formu
Yunus Emre ve Türkçe yılı ile ilgili açıklayıcı tüm bilgileri üretilecek tüm materyalleri sitemizden temin edebilirsiniz.
Yunus Emre ve Türkçe yılı ile ilgili açıklayıcı tüm bilgileri üretilecek tüm materyalleri sitemizden temin edebilirsiniz.