Skip to content Skip to footer

Kısım 1

sever dünyayı çün oldur îmanı
susuzdur dünyeye kanmaz revânı

neyi severisen îmanun oldur
nice sevmeyesin sultânun oldur

sevündür bil seni senden ileden
ne severisen ol yanaya yiden

ki sevdügünden öte menzilün yok
asıl mânî budur söz keleci çok

bu yolda dâvî sıgmaz mânî gerek
neyi kim severisen anı gerek

buçuk gün turmayan aklun katında
ne lâyık ola şahun hazretinde

Kısım 2

Dünyayı sever çünkü ona bağlanmıştır;
ruhu susamıştır, dünyaya kanmaz.

Neyi seversen inancın odur;
nasıl sevmezsin (çünkü) sultânın (efendin) odur.

Bil, seni senden ayıran ve neyi seversen
o yana çeken sevgindir.

Sevdiğinden öte hedefin yoktur;
lâf söz çok (ancak) asıl anlam budur.

Bu uğurda benlik geçmez, hakikat geçerlidir;
neyi seversen o gereklidir.

Aklıyla yarım gün hareket etmeyen;
Hz. Allah’ın huzurunda neye lâyık olabilir?

Kısım 3

yenür turmaz velî zerre gedilmez
nereden geldügini kimse bilmez
.
erenlerdür bu dirlige erenler
yüzin mâşûkanun mutlak görenler

hakîkat bunlar ölmezler kalurlar
ki her dem yiniden kısmet alurlar

yunus cümle sözün senün ferîde
çü söz senündürür ol sen işide

niçe sözün varısa sana söyle
hâs u âm gönlini şey’ullah eyle

ki zîra cümle iş ulularundur
temennâ eylegil yol bularundur

Kısım 4

(Dünya nimetleri) durmadan yenir fakat zerresi eksilmez;
nereden geldiğini kimse bilmez

Bu hâle erenler; sevdiğinin (mürşit) yüzünü mutlak gören erenlerdir.

Bunlar gerçekten ölmezler, yaşarlar;
her an yeniden nasiplenirler.

Yunus, senin bütün sözlerin eşsizdir;
söz senin olduğu için (önce) onu sen dinlemelisin.

Ne kadar sözün varsa kendine söyle;
aydın ve halkın (herkesin) gönlüne Hz. Allah için bir şey yap.

Bütün iş önderlerin olduğu için;
(onlara) saygı göster, (doğru) yol onlarındır.

Kısım 5

sever dünyayı çün oldur îmanı
susuzdur dünyeye kanmaz revânı

neyi severisen îmanun oldur
nice sevmeyesin sultânun oldur

sevündür bil seni senden ileden
ne severisen ol yanaya yiden

ki sevdügünden öte menzilün yok
asıl mânî budur söz keleci çok

bu yolda dâvî sıgmaz mânî gerek
neyi kim severisen anı gerek

buçuk gün turmayan aklun katında
ne lâyık ola şahun hazretinde

Kısım 6

Dünyayı sever çünkü ona bağlanmıştır;
ruhu susamıştır, dünyaya kanmaz.

Neyi seversen inancın odur;
nasıl sevmezsin (çünkü) sultânın (efendin) odur.

Bil, seni senden ayıran ve neyi seversen
o yana çeken sevgindir.

Sevdiğinden öte hedefin yoktur;
lâf söz çok (ancak) asıl anlam budur.

Bu uğurda benlik geçmez, hakikat geçerlidir;
neyi seversen o gereklidir.

Aklıyla yarım gün hareket etmeyen;
Hz. Allah’ın huzurunda neye lâyık olabilir?

RİSALETÜ’N-NUSHİYYE’den ŞİİR PARÇALARI KISIM 1

sever dünyayı çün oldur îmanı
susuzdur dünyeye kanmaz revânı

neyi severisen îmanun oldur
nice sevmeyesin sultânun oldur

sevündür bil seni senden ileden
ne severisen ol yanaya yiden

ki sevdügünden öte menzilün yok
asıl mânî budur söz keleci çok

bu yolda dâvî sıgmaz mânî gerek
neyi kim severisen anı gerek

buçuk gün turmayan aklun katında
ne lâyık ola şahun hazretinde

RİSALETÜ’N-NUSHİYYE’den ŞİİR PARÇALARI KISIM 2

Dünyayı sever çünkü ona bağlanmıştır;
ruhu susamıştır, dünyaya kanmaz.

Neyi seversen inancın odur;
nasıl sevmezsin (çünkü) sultânın (efendin) odur.

Bil, seni senden ayıran ve neyi seversen
o yana çeken sevgindir.

Sevdiğinden öte hedefin yoktur;
lâf söz çok (ancak) asıl anlam budur.

Bu uğurda benlik geçmez, hakikat geçerlidir;
neyi seversen o gereklidir.

Aklıyla yarım gün hareket etmeyen;
Hz. Allah’ın huzurunda neye lâyık olabilir?

RİSALETÜ’N-NUSHİYYE’den ŞİİR PARÇALARI KISIM 3

yenür turmaz velî zerre gedilmez
nereden geldügini kimse bilmez
.
erenlerdür bu dirlige erenler
yüzin mâşûkanun mutlak görenler

hakîkat bunlar ölmezler kalurlar
ki her dem yiniden kısmet alurlar

yunus cümle sözün senün ferîde
çü söz senündürür ol sen işide

niçe sözün varısa sana söyle
hâs u âm gönlini şey’ullah eyle

ki zîra cümle iş ulularundur
temennâ eylegil yol bularundur

RİSALETÜ’N-NUSHİYYE’den ŞİİR PARÇALARI KISIM 4

(Dünya nimetleri) durmadan yenir fakat zerresi eksilmez;
nereden geldiğini kimse bilmez

Bu hâle erenler; sevdiğinin (mürşit) yüzünü mutlak gören erenlerdir.

Bunlar gerçekten ölmezler, yaşarlar;
her an yeniden nasiplenirler.

Yunus, senin bütün sözlerin eşsizdir;
söz senin olduğu için (önce) onu sen dinlemelisin.

Ne kadar sözün varsa kendine söyle;
aydın ve halkın (herkesin) gönlüne Hz. Allah için bir şey yap.

Bütün iş önderlerin olduğu için;
(onlara) saygı göster, (doğru) yol onlarındır.

RİSALETÜ’N-NUSHİYYE’den ŞİİR PARÇALARI KISIM 5

özinden gayri kimseyi begenmez
yüce yerde turur aşaga inmez

niçe tahta binenler yire düşdi
niçe benin diyene sinek üşdi

sana ugratma kibrün endîşesin
uyarsan kibre ıraga düşesin

tekebbür sözi her nireye vara
işiden lânet okur ol habere

RİSALETÜ’N-NUSHİYYE’den ŞİİR PARÇALARI KISIM 6

Kendinden başka kimseyi beğenmez;
burnu havadadır ve (kimseye) tenezzül etmez.

Nice tahta çıkanlar (buradan) düştüler;
nice “benim!” diyene sinekler üşüştü (öldü).

Kendini beğenme düşüncesine (sakın) kapılma;
(eğer) kapılırsan (Hz. Allah’tan) uzaklaşırsın.

Kibirlenme sözü her nereye ulaşsa;
onu işitenler ona beddua ederler.

RİSALETÜ’N-NUSHİYYE’den ŞİİR PARÇALARI KISIM 6

Kendinden başka kimseyi beğenmez;
burnu havadadır ve (kimseye) tenezzül etmez.

Nice tahta çıkanlar (buradan) düştüler;
nice “benim!” diyene sinekler üşüştü (öldü).

Kendini beğenme düşüncesine (sakın) kapılma;
(eğer) kapılırsan (Hz. Allah’tan) uzaklaşırsın.

Kibirlenme sözü her nereye ulaşsa;
onu işitenler ona beddua ederler.

Yunus Emre ve Türkçe yılı ile ilgili açıklayıcı tüm bilgileri üretilecek tüm materyalleri sitemizden temin edebilirsiniz.
Yunus Emre ve Türkçe yılı ile ilgili açıklayıcı tüm bilgileri üretilecek tüm materyalleri sitemizden temin edebilirsiniz.